728 x 90

مقاومت ایران خواهان آزادی بلادرنگ نوریزاد شد

زندان اوین
زندان اوین

یک سال پس از دستگیری و احکام جنایتکارانهٔ قضاییه جلادان در مورد هاشم خواستار، محمد نوریزاد، محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری، در پی انتقال آقای نوریزاد به اوین و اعتراض او به دژخیمان و بستری شدن در اثر جراحت، مقاومت ایران بار دیگر خواهان آزادی بلادرنگ وی گردید.

خانم رجوی بار دیگر احکام سنگین و ظالمانه علیه زندانیان سیاسی را محکوم کرد و خواهان بازدید نمایندگان ملل متحد و هیأت‌های بین‌المللی از زندانهای رژیم و دیدار با این زندانیان و اطلاع از وضعیت و سلامت آنها گردید

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b8ef09be-1b68-4192-81f8-f5d65db944dc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات