728 x 90

مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه

مایک پمپئو - خالد بن سلمان
مایک پمپئو - خالد بن سلمان

مایک پمپئو و خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع عربستان سعودی همکاری دوجانبه برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه را مورد گفتگو قرار دادند.

مایک پمپئو گفت عربستان سعودی حق کامل به دفاع از خود و دفاع از مرزهایش را دارد. طرفین ضرورت حفاظت از آزادی تردد دریایی و حقوق‌بشر را نیز مورد گفتگو قرار دادند.