728 x 90

معنای تحریم «بیت»‌العنکبوت خامنه‌ای (۱)

روز سوم تیر ۱۳۹۸دولت آمریکا در اقدامی بی‌سابقه «بیت» خامنه‌ای را تحریم کرد.

 

این خبر در رسانه‌های حکومتی بازتاب گسترده‌ای داشت و بسیاری از مهره‌ها و سرکردگان نظام به سوزوگداز پرداختند حتی آخوند شیاد حسن روحانی که از این کلان ضربه دچار شوک شده بود سراسیمه به صحنه اومد و با آه و فغان گفت:

رسانه حکومتی آرمان ۶تیر ۹۸

تحریم‌ها سمبلیک است و اساساًً جایگاهی مثل رهبر یک کشور تحریم‌پذیر نیست و اگر هم رویکردی در این رابطه وجود داشته باشد ناظر بر مسائل سیاسی است...

احمدی‌نژاد هم می‌گفت که تحریم‌ها اثری ندارد و قطعنامه‌ها کاغذپاره بیش نیست، اما پس از آن در مجلس گفت نمی‌دانید این تحریم‌ها چه بلایی بر سر ما آورده!

این اقدام از یک‌سو نشان‌دهندهٔ افزایش قدرت مردم و آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران در توازن قوای موجود و از سوی دیگر بیانگر آن است که سیاست مماشات دیگر نمی‌تواند مانند گذشته قیمت حفظ منافع خود را از جیب مردم ایران بگیرد.