728 x 90

معرفی کتاب: بیانیه چهل و دومین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران
اجلاس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیهٔ چهل و دومین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران در یک مجلد منتشر شد.

این کتاب با یک مقدمه ده فصل و ۲۵۶ صفحه توسط انتشارات دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران چاپ شده و در اختیار عموم هموطنان قرار گرفته است. این کتاب را می‌توانید از سایت شورای ملی مقاومت و سایت همبستگی ملی و دیگر سامانه‌های مقاومت ایران دریافت کنید.

نگارش این کتاب که آن را، مختصراً بیانیه می‌نامیم، در ۳۱مرداد ۱۴۰۲ به‌پایان رسیده و سپس منتشر شده است.

لازم به‌یادآوری است که شورای ملی مقاومت ایران در ۳۰ تیر سال ۱۳۶۰ در تهران و توسط مسعود رجوی بنیانگذاری شد.

این شورا در برگیرنده شماری از احزاب و گروه‌های مبارز ایرانی است و هدف آن، نخست سرنگونی دیکتاتوری حاکم بر ایران و سپس تشکیل یک مجلس مؤسسان برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و مردمی و انتقال قدرت به‌آن است. شورای ملی مقاومت دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ معاصر ایران بوده و موفق به‌عبور پیروزمند از تمامی ابتلا‌ءهای ۴۳ساله اخیر ایران و جهان شده است.

این شورا با انتشار مستمر اطلاعیه‌، بیانیه و برگزاری اجلاسیه‌های متعدد نوبه‌ای، نقش خود را در هدایت جنبش انقلابی مردم ایران از طریق کانون‌های شورشی در داخل کشور به‌پیش می‌برد.

چهل و دومین سال حیات شورای ملّی مقاومت ایران، همزمان با آغاز قیامی سراسری، عمیق، گسترده و حماسی است که از روز ۲۵شهریور ۱۴۰۱ و با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور» آغاز شد و جامعهٔ ایران را وارد دوران نوینی کرد. قیامها و خیزشها برآمد توده‌یی برای به‌سرانجام رساندن انقلاب دموکراتیک با پیشتازی زنان و برای تحقق جمهوری دموکراتیک است.

 

این بیانیه در ۱۰فصل تدوین شده که عناوین آن به‌این شرح است:

فصل اول: از جرقه حریق برخاست – خامنه‌ای باد کاشت و توفان درو کرد

فصل دوم: برآمدهای حماسی قیام

فصل سوم: نقشهٔ راه خامنه‌ای برای مهار قیام

فصل چهارم: قیام و کانون‌های شورشی – گردانهای قیام و نیروهای انقلاب دموکراتیک

فصل پنجم: ولایت خامنه‌ای در زیر آوار قیام – کشاکش در هرم قدرت و ریزش در نظام

فصل ششم: فروپاشی اقتصادی، فلاکت عمومی، جامعهٔ انفجاری

فصل هفتم: نه‌شاه، نه‌ شیخ – مرزبندی ملی و تاریخی ایرانیان در قیام سراسری

فصل هشتم: فعالیت‌های بین‌المللی و کارزار حقوقی مقاومت در جریان قیام

فصل نهم: کهکشان مقاومت – اجلاس جهانی ایران آزاد – پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک

فصل دهم: آدرس آلترناتیو و فرار به‌جلو خامنه‌ای

در بیانیه شورا هم‌چنین آمده است:

قیامهای سراسری که در پی قتل حکومتی زنده یاد مهسا (ژینا) امینی، از جمعه شب ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، با شکوهمندترین جنبشها و خیزشها، برای چند ماه تدوام یافت و از جرقه‌یی که بر خشم و نفرت انباشته شدهٔ جامعه زده شد، چنان حریقی برخاست که تا سوزاندن تمام رژیم جهل و جنایت خاموشی نمی‌پذیرد.

بیانیه، در توضیح علل قیام ۱۴۰۱ از جمله نوشته است:

اجلاس شورا در روزهای ۶ و ۷ مرداد ۱۴۰۱ در ارزیابی وضعیت رژیم، یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی، نتیجه‌گیری کرده بود که با شکست سیاست خامنه‌ای در یک‌دست کردن حاکمیت، «همه چیز گواه آن است که رؤیای ولی فقیه به‌کابوس تبدیل شده است».

در بیانیه شورا تأکید شده است:

آن چه در یک سال گذشته (یعنی در سال ۱۴۰۱) در سپهر سیاسی ایران جریان یافت، نتیجهٔ فعال شدن پی‌درپی گُسلهای گوناگون و بحرانهای بیشمار و انباشت شده‌یی است که قیامهای پیش از آن، به‌ویژه در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و هزاران حرکت اعتراضی و شورشی دیگر را در ابعادی کلان ایجاد کرده است.

 

بیانیهٔ چهل و دومین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران می‌افزاید:

در آخرین اجلاس شورا بر این واقعیت تأکید شد که: «قیام و تحولات ناشی از آن بار دیگر ثابت کرد که اگر همه دولتهای بزرگ جمع شوند؛ همه تلویزیونهای مربوطه به‌تبلیغ شاه پرستی بپردازند و بزرگترین سانسور قرن را بر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی تحمیل کنند؛ باز هم قادر به‌ساختن آلترناتیوی برای این رژیم نیستند و تا به‌حال نتوانستند برای برگرداندن تاریخ به‌عقب حتی به‌اندازه انگشتان یک دست نمایندهٔ پارلمان جمع کنند»

بیانیه چهل و دومین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت گزارش مفصلی از اقدامات یک‌ساله شورا با هدایت مسئول شورا و پیش‌گامی شکافنده رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی ارائه کرده است.

بیانیه شورا هم‌چنین ضمن تحلیل قیام ۱۴۰۱، به‌نقد مواضع انحرافی هم پرداخته و از جمله نوشته است:

وابستگی و تکیه به‌خارجی همراه با دعاوی خشونت پرهیزی، تفاسیر سرمایه‌داری و کالایی از شعار "زن، زندگی، آزادی" و رؤیای انقلاب مخملی و گذار مسالمت‌آمیز مقولات و خواب و خیال‌هایی است که تنها به‌نفع رژیم تعبیر می‌شود و منشأ بسیاری از آنها، به‌ویژه وقتی کار به‌خصومت با مقاومت می‌رسد، ولایت خامنه‌ای است»

در فصل اول با عنوان «از جرقه حریق برخاست؛ خامنه‌ای باد کاشت و توفان درو کرد، آمده است:

استراتژی رژیم برای بقا و ادامهٔ حکومت مبتنی بر سه اصل زیر است:

اول: سرکوب وحشیانه، شکنجه و اعدام؛

دوم: ساختن بمب اتمی؛

سوم: جنگ‌افروزی و تروریسم در خارج از ایران، از جمله در آمریکا و اروپا.

بیانیه سپس می‌افزاید:

در حالی که سیاست شورای ملّی مقاومت برای ممانعت از دستیابی رژیم به‌بمب اتمی و افشای مستمر این پروژه در ۳۲ سال گذشته مانند سیاست صلح و رویارویی با جنگ ضدمیهنی از برگهای زرین تاریخچه شوراست، پروژه ضدمیهنی رژیم برای دستیابی به‌بمب اتمی تا سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار هزینه بر مردم ایران تحمیل کرده و در کنار فساد سیستماتیک حکومتی، عامل بزرگ فقر و تورم و بحرانهای اقتصادی و کشاندن اکثریت عظیم جامعه به‌زیر خط فقر بوده است.

بیانیه سپس می‌افزاید: توده‌های محروم و رنجدیده در زیر وحشیانه‌ترین ستمها، از دیماه ۱۳۹۶ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، نزدیک به سی هزار حرکت اعتراضی انجام دادند و ارادهٔ خود را برای تغییر و برای «نان، کار، آزادی» نشان دادند.

خیزشهای سراسری تهیدستان و فرودستان در دیماه سال ۱۳۹۶ و خروش هفتهٔ آخر آبان ۱۳۹۸ این واقعیت تردیدناپذیر را در مقابل چشم همگان قرارداد که روانشناسی اکثریت مردم تغییر کرده و شوق رهایی در درون وسیع‌ترین بخشهای جامعه رخنه کرده است.

در فصل سوم تحت عنوان نقشه راه خامنه‌ای برای مهار قیام، از جمله می‌خوانیم:

خامنه‌ای برای احتراز از پیامدهای گریبانگیرش پس از قتل‌عام خیابانی در قیام آبان ۹۸ و در هراس از مواجهه با خط «آتش جواب آتش»، در نقشه راه خود برای مهار قیام۱۴۰۱ تلاش کرد حتی‌المقدور از شلیک و آتش باز کردن به‌جمعیت احتراز کند و به‌موازات آن طراحی توطئه‌های رذیلانه‌یی را، از همان اواخر شهریور که قیام بالا گرفت، در دستور کار قرار داد.

در این فصل شماری از اسناد به‌دست آمده از درون رژیم که کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملّی مقاومت در تاریخ ۲۶مهر ۱۴۰۱ مفاد برخی ابلاغیه‌ها و گزارشات سپاه پاسداران را به‌اطلاع هموطنان رساند و خاطرنشان کرد:

«اسنادی که به‌عنوان نمونه مفاد بخشی از آنها در چند شماره منتشر می‌شود با امضا و مهر سرکردگان سپاه در دبیرخانهٔ شورای ملّی مقاومت ایران به‌امانت گذاشته شده و قابل ارائه به‌هر مرجع ذیصلاح بین‌المللی است.

فصل چهارم با عنوان «قیام و کانون‌های شورشی / گردانهای قیام و نیروهای انقلاب دموکراتیک» به‌گزارشی از رشد و گسترش کانون‌های شوشی و بیلان آنها در رویارویی با دشمن اختصاص دارد و از جمله خاطرنشان شده: «کانون‌های شورشی در ۱۰۰ روز اول قیام در ۲۸۲ شهر بیش از ۱۵۰۰ عملیات ضداختناق و ۴۰۰۰ پراتیک دیگر (شامل تصویرنگاری، آکتها و اکسیونهای خیابانی حین قیام، نصب بنر و پوستر و شعارنویسی‌های بزرگ در معابر) داشتند.

در این فصل هم‌چنین خاطرنشان شده است:

اسنادی که در ماههای اخیر توسط کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» از ریاست‌جمهوری و وزارتخارجهٔ رژیم فاش و منتشر شده است، ابعاد وحشت رژیم از مقاومت ایران و کانون‌های شورشی را برملا می‌کند.

در قسمت دیگری از این فصل بر اساس گزارشهای کمیتهٴ سیاسی مقابله با مجاهدین، متشکل از همهٔ نهادهای ذیربط در رژیم است... و در گزارش دومین جلسه این کمیته آمده است: «مجاهدین چند ویژگی دارند:

۱ـ این گروه پتانسیل عملیات مسلحانه را دارد؛

۲ ـ انگیزه مبارزه دارد، زیرا در وابستگان منافقین انگیزه مبارزه شدیدی وجود دارد؛

۳ ـ سابقه مبارزاتی دارند؛

۴ ـ توان اطلاعاتی بسیار زیادی دارند و برای رد گم نمودن سیستم‌های اطلاعاتی مؤثر هستند.

در مجموع گروهی بسیار خطرناک هستند، تا جایی که باید آنها را به‌عنوان گروه برانداز در نظر بگیریم... منافقین برعکس سلطنت‌طلب ها، دارای اتحاد و تشکیلات منسجم هستند.

فصل پنجم بیانیه شورا با عنوان «ولایت خامنه‌ای در زیر آوار قیام / کشاکش در هرم قدرت و ریزش در نظام» به‌آثار و پیامدهای ناشی از قیام در درون رژیم پرداخته شده است. در این فصل از جمله می‌خوانیم: قیام در ۱۴۰۱ «ریزش بزرگ یا دومینوی جدا شدن از نظام» را رقم زد. برخی وابستگان و چهره های رده بالای حکومت سکوت کردند و حاضر نشدند پشت نظام بایستند و برخی از آنها از عملکرد حکومت در مقابله با قیام و سرکوب معترضان انتقاد کردند و فاصلهٔ معناداری با حکومت اتخاذ کردند.

فصل ششم با عنوان «فروپاشی اقتصادی، فلاکت عمومی، جامعه انفجاری» ابر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌ها و عملکردهای دیکتاتوری فاسد و تبهکار ولایت فقیه مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

فصل هفتم بیانیهٔ سالانهٔ شورای ملی مقاومت، این عنوان را دارد: «نه شاه ـ نه شیخ، مرزبندی ملی و تاریخی ایرانیان در قیام سراسری»

 

در ذیل این عنوان از جمله چنین می‌خوانیم:

تحولات سیاسی یک‌سال گذشته با شعارهای قیام‌آفرینان در کف خیابان‌ها و دانشگاهها و بر سر مزار شهیدان قیام، همراه با کارزار مقاومت ایران و کانون‌های شورشی برای تثبیت «اصل نه شاه، نه شیخ» و افشای بازی استعماری و آخوندپسند آلترناتیوسازی پوشالی، حول بچه شاه، باز هم ثابت کرد که این مرزبندی تاریخی و میهنی، تنها معطوف به‌آینده و ساختار دموکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن، ضرورت سرنگونی استبداد دینی است.

نقش عوامل رژیم در علم کردن بچهٔ شاه و پیوندهای آشکار ساواکی ـ سپاهی در این ماجرا از یک‌سو و خشم‌وکین استبداد دینی بر ضد جایگزین دموکراتیک شورای ملّی مقاومت ایران از سوی دیگر، برای هر ایرانی آزاده و مشتاق استقلال و آزادی وطن گواه اصالت و ضرورت تاریخی مرزبندی و شعار «نه شاه ـ نه شیخ» برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی و احراز حق حاکمیت ملت در ایران آزاد فرداست. هر ناظر آگاه و بی‌طرف سیاسی در مطالعه تحولات سیاسی ایران و به‌ویژه رخدادهای قیام ۱۴۰۱ بر این حقیقت گواهی می‌دهد.

عنوان فصل هشتم «فعالیت‌های بین‌المللی و کارزار حقوقی مقاومت در جریان قیام» است. در این فصل به‌گزیده‌یی از فعالیت‌های بین‌المللی مقاومت و کارزار حقوقی در برابر تروریسم و جنایت رژیم ضدبشری و گزیده‌یی از سخنرانی‌های حامیان مقاومت ایران در این کارزارها بسنده شده است.

عنوان فصل نهم، کهکشان مقاومت / اجلاس جهانی ایران آزاد پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک» است که در آن گزارشی از برگزاری اجلاس سالانهٔ مقاومت ایران و گزیده‌یی از سخنرانی‌های شخصیتهای برجسته‌یی که در این اجلاس حضور یافته بودند. آمده است.

عنوان فصل دهم و آخرین فصل بیانیهٔ شورای ملی مقاومت، «آدرس آلترناتیو و فرار به‌جلو خامنه‌ای» است. این فصل به‌مانور عجیب و احمقانهٔ قضاییهٔ خامنه‌ای و تشکیل دادگاه برای ۱۰۴تن از مجاهدین و دلایل آن اختصاص دارد.

بیانیه شورا در پایان از تلاشهای خستگی‌ناپذیر رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورا برای دوران انتقال حاکمیت به‌مردم ایران، در پیشبرد سیاست‌های شورا برای سرنگونی رژیم قدردانی کرده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7a1b74fb-3824-401b-99fa-037516fa7281"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات