728 x 90

معترضان عراقی با نیروهای امنیتی بر سر پل‌های بغداد نبرد می‌کنند

درگیری جوانان  عراقی با نیروهای امنیتی بر سر پل‌های بغداد
درگیری جوانان عراقی با نیروهای امنیتی بر سر پل‌های بغداد

فرانس ۲۴ درباره قیام مردم عراق گزارش داد: «در مرکز بغداد، معترضان برای کنترل ۳پل منتهی به منطقه به‌شدت حفاظت‌شده سبز، درگیر هستند... روز شنبه، نیروهای امنیتی از مهمات جنگی برای پاکسازی ۳پل استفاده کردند و دست‌کم ۶معترض کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. اما معترضان متعهد به بازپس‌گیری این پلها و نبرد برای گشودن راه خود به منطقه سبز هستند».