728 x 90

معاون وزارت بهداشت رژیم: بازگشاییها باعث شد در بعضی از شهرها و شهرستانهای خوزستان دوباره تعطیلی برقرار کنیم

علیرضا رئیسی معاون وزیر بهراشت رژیم
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهراشت رژیم
<p><span>رئیسی معاون وزیر بهداشت رژیم روز ۲۲اردیبهشت ۹۹ گفت: «در استان خوزستان که الآن ما مشکلاتی داریم دقیقاً همین نکته رخداد، یعنی بعد از بعضی از بازگشاییها و مشکلاتی که وجود داشت و عدم رعایت باعث شد که ما تصمیم بگیریم که باز برگردیم به عقب یعنی تا آخر این هفته در بعضی از شهرها و شهرستانهای استان خوزستان دوباره تعطیلی برقرار شده، دوباره بعضی از اماکن تعطیل شده ادارات تعطیل شده و یک برگشت به عقب رخ داده به همین دلیل این ممکن است برای هر شهر یا استان دیگر رخ بدهد». (تلویزیون شبکه خبر رژیم) </span></p>