728 x 90

معاون سیاسی دفتر خامنه‌ای:‌ طرفداران برجام می‌خواهند در قدرت بمانند

پاسدار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر خامنه‌ای
پاسدار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر خامنه‌ای

پاسدار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر خامنه‌ای در جریان جنگ گرگها آخوند روحانی را مورد حمله قرار داد و گفت: ما تجربه برجام را داریم و این تفکر در آن زمان نیز با همین توجیه مذاکره را در پیش گرفت و مدعی بود از روزی که این توافق اجرایی شود همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد، اما تجربه نشان داد چنین اتفاقی نمی‌افتد. (‌خبرگزاری مهر ـ ۷آذر)