728 x 90

مشکلی کم‌آبی در ۷هزار روستا

مشکلی کم‌آبی
مشکلی کم‌آبی

اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران در رژیم آخوندی اعتراف کرد: امسال با خشکسالی در کشور روبه‌رو هستیم و نزدیک به ۴۹درصد کاهش بارندگی در کشور داریم. البته در برخی از مناطق این عدد خیلی بالاتر است و ممکن است وضعیت سخت و بغرنجی داشته باشیم.

وی افزود: برای تأمین آب حدود ۷هزار روستای بالای بیش از ۲۰ خانوار، باید با تانکر یا مواردی از این قبیل اقدام کرد (خبرگزاری حکومتی ایلنا۱۲اردیبهشت).