728 x 90

مریم رجوی: اکنون قتل‌عام در رژیم منفور آخوندی به جوجه‌ها هم گسترش یافته است

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

خانم مریم رجوی: اکنون قتل‌عام در رژیم منفور آخوندی به جوجه‌ها هم گسترش یافته است. زنده به گور کردن جوجه‌های گرسنه نابخشودنی است و از قساوت بی‌حد و حصر آخوندهایی خبر می‌دهد که طبیعت و فرزندان مردم ایران را هم قتل‌عام کرده‌اند و اکنون هم مردم را به قربانگاه کرونا می‌برند. آخوندها واقعاً هلاک کنندگان نسل و تولید و اقتصاد ایران هستند.

خانم مریم رجوی: جواب "‌‌ارتش گرسنگان"‌‌ را در زنده به گور کردن ۱۶میلیون جوجه چگونه می‌دهید؟ آن هم در حالی که کشتیهای حامل دانه در لنگرگاه موجود است و "‌‌بسیاری مردم با نان خشک و آب ارتزاق"‌‌ می‌کنند.

 

 

 

کشتار ۱۶میلیون جوجه مرغ از یک طرح غارتگرانه و فقرگستر رژیم آخوندی پرده برداشت. به دستور وزارت جهاد کشاورزی که تحت‌امر سپاه پاسداران است این کشتار صورت گرفت تا به اعتراف معاون این وزارتخانه قیمت مرغ پایین نیاید.

رئیس صنف طیور اعتراف کرد که این کشتار نه به‌دلیل کمبود دانه بوده زیرا کشتیهای حامل دانه در لنگرگاه موجود است ولی اجازه تخلیه نمی‌دهند.

 

کارگزاران رژیم آخوندی از محروم کردن میلیونها هموطن از مرغ ارزان نگران نیستند بلکه از این‌که این طرح غارتگرانه در فضای مجازی رژیم آخوندی را رسوا کرده و ادعاهای اسلام پناهانه‌اش را برباد داده نگران هستند.