728 x 90

مرگ اصلاح‌طلبی قلابی و وحشت از پیامدها در پیش

اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا
اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا

روزنامه حکومتی مستقل در مقاله‌ای به تاریخ ۹تیر وحشت خود از قلع و قمع اصلاح‌طلبان قلابی توسط باند غالب را بیان کرده و با انذار از آمدن مطالبات مردم به کف خیابان‌ها نوشت: «اخیراً آقای حجاریان در توئیتی اظهار داشتند که «اصلاحات صندوق محور مُرد! اما قبل از تدفین شکوهمند باید به اتاق تشریح برده شود تا علت مرگ روشن شود. بر فرض که با مرگ اصلاحات صندوق‌محور موافق باشیم، آلترناتیو اصلاحات چه خواهد بود؟
پاسخ از چند حالت خارج نخواهد بود. یکی این‌که با پذیرفتن مرگ اصلاحات مبتنی بر صندوق بایستی در قالب نوعی قهر و بی‌تفاوتی محض فرو رفت. دوم این‌که مطالبات و خواسته‌ها به کف خیابان و رودررویی عینی با سیستم کشانده شود».

مقاله در ادامه با اشاره به تبعات این مسأله برای نظام آخوندی که با نام مستعار «مردم و کشور» از آنها یاد می‌کند می‌نویسد: «با انتقال مطالبات به کف خیابان، مطالبات به پوشش‌های هیجانی و احساسات مبتلا می‌شوند، پروژه به خشونت و فرسایش کشانده می‌شود و تبعات سنگینی متوجه مردم و کشور خواهد شد».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3aae3696-6f8b-46c3-b42b-02c9c6c9f36f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات