728 x 90

مردم و نمایش انتخابات

خامنه‌ای گفت اگر از من تنفر هم دارید رأی دهید.

پیام جوانان ارومیه: «آقا خدایی می‌کند، آرا گدایی می‌کند».

بعد از عجز و لابه خامنه‌ای و التماس خرمهره‌ها، حالا نوبت تبلیغات و ناله‌های تاییدشدگان است که هل من ناصر می‌طلبند.

این کاندیدای تأیید شده ولایت‌مدار چادرنشین دهلران ضمن یک خطبه قوی در مورد نامردان روزگار می‌گوید: «مرد برای نام می‌میرد نامرد برای نان. آیا کسی هست مرا یاری کند؟ هل من ناصر ینصرنی»؟

در ماهشهر میدان آرام مناظره رقیبان نمایش، با افشای خرید رأی توسط یکی از بازیگران به صحنه جنگ تبدیل شد.

و مضحکه‌ای با لباس پلنگی در یکی از میدانها ظاهر شد: «همه کاندیداها دارن میلرزن. میگن پلنگه اومده اهل هیچ معامله‌ای نیست».

این هم پلنگی از کوهرنگ با یک پاسخ صادقانه: «به‌عنوان یک نماینده این شهر الآن رفتید مجلس چیکار می‌کنی برای مردمت؟

حداقل می‌رم دزدی می‌کنم».

در کهکیلویه و بویراحمد سر پتوهایی که برای جمع‌آوری رأی بین مردم توزیع کردند بین بازیگران دعوا شد.

با این همه دعوا و هزینه و التماس، وقتی از مردم سؤال می‌کنند به کدامیک رأی می‌دهید پاسخ‌ها جالب است:

-«ما به هیچ احدی دیگه رأی نمی‌دیم. رأی نمی‌دم. نه. نه. نه با این وضعیت اینجوری نه، واقعیتو میگم چرا دروغ بگم؟ نه نمیدم... نه اشتباه کردم اتفاقاً رأی دیگه نمی‌دم».

-«اونهایی که میخوان رأی ندن همه با هم دست بزنن. [کف زدن حضار] حالا اونایی که اونایی که... حالا اونایی که میخوان رأی بدن دست بزنن.[سکوت و خنده]».

پیش از این هم مردم در جریان قیام آبان و دی با صراحت آرای خودشان را به‌صورت زنده در کف خیابان به نمایش گذاشتند.