728 x 90

مردم و قیام‌کنندگان ایران تصمیم گرفته‌اند سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی را واژگون کنند

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مسعود رجوی: سرنوشت را در میدان عمل خلق و فرزندان رشید و شورشگرش می‌نویسند

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

تهران

مرگ بر خامنه‌ای

رودهن

مرگ بر خامنه‌ای

مسجد سلیمان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران

مسعود رجوی: انحلال سپاه با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران است

مسعود رجوی: مراکز حکومتی باید درهم کوبیده شوند

مریم رجوی: با قیام و کانون‌های شورشی ایران آزاد می‌شود

مریم رجوی: مردم و قیام‌کنندگان ایران تصمیم گرفته‌اند سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی را واژگون کنند

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

مریم رجوی: خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند

مریم رجوی: فاشیسم دینی حاکم بر ایران یکروز بدون سرکوب و اعدام و شکنجه دوام نمی‌آورد

کرج

۲۴آبان در تاریخ ایران یک روز ملی و ماندگار و جاودانه است حمید رسولی

برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید اصفهان آرشام ابراهیمی‌وند

۲۴آبان در تاریخ ایران یک روز ملی و ماندگار و جاودانه است بهبهان – فرزاد انصاری فر

برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید حمزه لشنی زند

برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید مهرشهر کرج حمید رسولی

برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید مهرشهر کرج حمید رسولی

تهران

پویا بختیاری کرج شهید قیام۹۸ مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مجید هاشمی شیراز شهید قیام۹۸ مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی