728 x 90

مردم بپا خاسته سویدا، ۲۵مین روز تظاهرات پی‌درپی خود را با خواست سرنگونی اسد و علیه اشغالگری رژیم آخوندی برگزار کردند

مردم به‌پاخاسته سویدا
مردم به‌پاخاسته سویدا

مردم به‌پاخاسته سویدا روز پنجشنبه ۲۵مین روز تظاهرات پی‌درپی خود را با خواست سرنگونی اسد و علیه اشغالگری رژیم آخوندی برگزار کردند.

به‌دنبال شلیک نیروهای اسد به قیام‌کنندگان در روز چهارشنبه، مردم طی بیانیه‌یی که توسط یکی از زنان در میدان کرامه قرائت شد بر استمرار قیام تا سرنگونی رژیم اسد تأکید کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9a53c99f-d606-4fed-a0d7-298da3400180"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات