728 x 90

مردم ایران شایسته آزادی هستند: رهبران جهانی در گردهمایی خواهان تغییر رژیم شدند

گردهمایی جهانی ایران آزاد
گردهمایی جهانی ایران آزاد

سایت ترو نورث کانادا پنجشنبه ۲مرداد نوشت، صدها قانونگذار از سراسر جهان چشمهای خود را به گردهمایی آخر هفته گذشته ایران دوختند که توسط گروه مخالف ایرانی برگزار شد.
پیام آنها روشن بود: رژیم ایران باید برود.


گردهمایی جهانی ایران آزاد توسط شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران در دفتر مرکزی سازمان مجاهدین در آلبانی برگزار شد. به‌دلیل محدودیتهای پاندمی ویروس کرونا شنوندگان به‌صورت آنلاین از آنچه سازمان دهندگان گفتند ۳۰هزار نقطه در سراسر جهان بود، اجرای آنرا مشاهده می‌کردند...


علی صفوی یکی از مسئولان کمیته امور خارجی شورای ملی مقاومت ایران گفت، پایین کشیدن رژیم اولویت اول تلاشهای مقاومت است، به‌ویژه از زمان خیزش اخیر که در ماه نوامبر آغاز شد.
صفوی گفت: «در داخل ایران، تمرکز اصلی فعالیت‌های مقاومت ایران روی گسترش شبکه واحدهای مقاومت به‌عنوان کاراترین و مؤثرترین عامل در هدایت و الهام بخشیدن به اعتراضات و خیزشها است. همان‌طور که به‌ویژه در دو سال گذشته آشکار بود. به‌رغم بسیاری از دستگیریها و اقدامات شدید امنیتی و سرکوبگرانه رژیم، افراد بیشتری به‌ویژه نسل جوان‌تر در حال پیوستن به واحدهای مقاومت هستند.


صفوی هم‌چنین از کشورهای سراسر جهان خواست تحریم‌های اقتصادی را تقویت بخشند و سفارت خانه‌ها و مراکز دی‍پلوماتیک ایرانی را ببندند که وی آنها را لانه جاسوسی و تروریسم خواند».