728 x 90

مردانی عضو ستاد حکومتی کرونا: هیچ استان کشور از ویروس جهش‌یافته انگلیسی در امان نمانده است

کرونا در ایران
کرونا در ایران

خبرگزاری رسمی رژیم - ایرنا ۱۸فروردین گفت: مسعود مردانی عضو ستاد کرونا گفت: ویروس جهش‌یافته انگلیسی... اکنون به قدری در کشور گسترش یافته و منتشر شده که به‌نظر می‌آید، این نوع ویروس، گونه غالب کرونا در کشور محسوب می‌شود، به‌طوری که هیچ‌یک از استانهای کشور از آسیب ویروس بریتانیایی کرونا در امان نمانده است... اکنون کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان، برای مدیریت کرونا، قرنطینه و تعطیل کامل اعلام کرده‌اند، در حالی که اقتصاد این کشورها بسیار پویا و بزرگتر از ایران است و متأسفانه وضعیت کرونا در ایران بسیار بدتر و خراب‌تر از این کشورها است.