728 x 90

مراسم سوم حمیدرضا روحی شهید قیام با تیراندازی مأموران خامنه‌ای در بهشت زهرای تهران

مراسم سوم حمیدرضا روحی شهید قیام با تیراندازی مأموران خامنه‌ای در بهشت زهرای تهران
مراسم سوم حمیدرضا روحی شهید قیام با تیراندازی مأموران خامنه‌ای در بهشت زهرای تهران

مراسم سوم شهید قیام حمیدرضا روحی که امروز یکشنبه ۲۹آبان در بهشت زهرای تهران برگزار شد با تیراندازی و حمله ماموران خامنه‌ای جهت متفرق کردن مردم مواجه شد.

مادر شهید قیام بر مزار حمیدرضا روحی گفت «تا دین دارم راهتان را ادامه میدهم. اسم سیاوش حمیدرضا، نیکا و حدیث فراموش نمی‌شود.»

مردم و شرکت کنندگان در مراسم شعار میدادند: «مهاباد کردستان سنگر کل ایران».

ماموران وحشی رژیم با تیراندازیهای مستمر و از نزدیک به ضرب و شتم مردم و جوانان پرداختند. در یکی از فیلمهایی که بدست ما رسیده یکی از شهروندان حاضر می‌گوید تعدادی از مردم توسط ماموران حکومتی دستگیر شدند.

امروز آمدیم مراسم سوم و هفتم شهید راه آزادی حمیدرضا روحی، ولی نیروهای سرکوبگر مفت خور و مزدور حرامزاده خامنه‌ای اینجا بودند مردم را به ساچمه و گلوله بستند، جوونهای ما را گرفتند انداختند داخل صندوق عقب، اینجا پر لباس شخصی است.

حمیدرضا روحی پنجشنبه شب ۲۶آبان در منطقه شهر زیبا تهران هنگام تظاهرات شبانه علیه رژیم آخوندی با شلیک جنگی به‌شهادت رسید.

حمیدرضا روحی شهید قیام مردم ایران امروز شنبه ۲۸آبان با حضور خانواده و مردم شریف و دانشجویان قهرمان تهران در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

تهران - حمله ماموران سرکوبگر خامنه‌ای به مردم حاضر در مراسم سوم حمیدرضا روحی شهید قیام - ۲۹آبان

بهشت زهرای تهران - مراسم سوم شهید قیام حمیدرضا روحی با حمله نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله مواجه شد

بهشت زهرای تهران - مراسم سوم شهید قیام حمیدرضا روحی با حمله نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله مواجه شد

تهران - مراسم سوم حمیدرضا روحی با شعار مهاباد کردستان سنگر کل ایران - ۲۹آبان

تهران بهشت زهرا - مراسم سوم حمیدرضا روحی شهید قیام - ۲۹آبان

بهشت زهرای تهران - مراسم سوم حمیدرضا روحی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c162db89-04c4-49c7-bfed-da31bac48da4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات