728 x 90

مراسم سالگرد شهید قیام آبان اسماعیل عرب احمدی در تهران

روز چهارشنبه۲۸ آبان مراسم سالگرد شهید قیام آبان اسماعیل عرب احمدی با حضور جمعی از دوستان و بستگانش در تهران برگزار شد.

اسماعیل عرب احمدی ۲۸ساله، ‌در جریان قیام آبان ۹۸، شب ۲۶ آبان در یافت آباد تهران، به ضرب گلوله مزدوران نیروهای سرکوبگر به شهادت رسید.