728 x 90

مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهاالدین ویسی شهیدان قیام جوانرود با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» - توئیت خانم مریم رجوی

مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهاالدین ویسی شهیدان قیام  در جوانرود
مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهاالدین ویسی شهیدان قیام در جوانرود

توئیت خانم مریم رجوی:

مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهاالدین ویسی که شب گذشته با تیر مستقیم نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای به شهادت رسیدند، امروز دوشنبه ۳۰آبان۱۴۰۱ با حضور پرشور مردم جوانرود در مزارستان حاج ابراهیم جانرود برگزار شد. مردم در این مراسم شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دادند.

مردم و جوانان شورشی و دلاور جوانرود روز یکشنبه ۲۹آبان در حمایت از مهاباد به خیابانها آمدند، ماموران و پاسداران خامنه‌ای تظاهرات مردم و جوانان شورشگر جوانرود را به گلوله بستند.

بنا به گزارشات رسیده در درگیریهای جوانرود با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای، ۳هموطن از جمله یک نوجوان ۱۷ساله به نام بهاالدین ویسی ۱۶ساله و یک معلم ورزش به‌نام عرفان کاکایی و لقمان کاکایی به ضرب گلوله پاسداران شب‌پرست به شهادت رسیده‌اند.

 

مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهاالدین ویسی شهیدان قیام در جوانرود با شعار «مرگ بر خامنه‌ای»

مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهاالدین ویسی شهیدان قیام جوانرود با شعار «مرگ بر خامنه‌ای»

جوانرود - مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهالدین ویسی - ۳۰آبان

جوانرود - مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهالدین ویسی - ۳۰آبان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a01f2a31-d51f-45a3-94ee-e4475bbc7c06"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات