728 x 90

محکومیت نظامیان متجاوز پرویی پس از ۴۰ سال

دادگاه عالی پرو
دادگاه عالی پرو

دادگاه عالی پرو، سرانجام روز پنجشنبه ۳۱خرداد و پس از دادگاهی که ۵سال بطول انجامید، ۱۰تن از نظامیانی را که در دهه ۱۹۸۰ و ۹۰ میلادی و در جریان جنگ داخلی این کشور به زنان و دختران تعرض کرده بودند به زندان محکوم کرد.
قاضی این دادگاه حکم صادر شده را پیامی در اهمیت احترام به حقوق اولیه انسان‌ها در شرایط بحران و جنگ دانست و گفت شرایط آن زمان به سمتی پیش رفت که باعث شد متجاوزان مورد تعقیب قرار نگیرند و این زنان جوان مجبور شدند با استیصال قانونی و محرومیت‌های اجتماعی به زندگی‌شان ادامه دهند.
خاطرنشان می‌شود که نظامیان یاد شده در فاصله سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴ و در جریان ۱۰سال جنگ داخلی در این کشور در منطقه فقیرنشین «وان کاولیکا» دختران جوان را مورد تعرض، بردگی جنسی و کار اجباری قرار می‌دادند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3a4d1911-8627-4039-87c6-4cd537c17c22"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات