728 x 90

محکومیت حمله به منطقه کردستان عراق توسط آمریکا و اروپا

محکومیت حمله به منطقه کردستان عراق
محکومیت حمله به منطقه کردستان عراق

فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و آمریکا طی بیانیه مشترکی حمله ۲۵فروردین در منطقه کردستان عراق توسط عوامل رژیم آخوندی را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است: ما دولتهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و آمریکا در قویترین عبارات حملات ۲۵فروردین در منطقه کردستان عراق را محکوم می‌کنیم. دولتهای ما باهمدیگر از دولت عراق در تحقیقات در مورد این حملات برای اطمینان از این‌که کسانی که مسؤل اینکار هستند مورد حسابرسی قرار گیرند، حمایت خواهیم کرد. (وزارت‌خارجه آمریکا ۲۷فروردین)