728 x 90

محکومیت بین‌المللی کشتار شماری از قیام‌کنندگان عراقی در بغداد

تظاهرات مردم عراق در ذی‌قار
تظاهرات مردم عراق در ذی‌قار

کشتار شماری از قیام‌کنندگان عراقی در میدان تحریر بغداد در روزهای پنجم و ششم مرداد ماه جاری با محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شد.

یک مقام مسئول در وزرات خارجه آمریکا گفت وضعیت عراق باعث بی‌ثباتی در این کشور می‌شود. حکومت کاظمی باید حاکمیت خود را اعمال کرده و بر شبه‌نظامیان یاغی تسلط یابد.

سازمان ملل متحد در عراق نیز اعلام کرد: «ما از حق مردم عراق برای اعتراضات حمایت می‌کنیم. این اعتراضات باید بی‌قید و شرط حفاظت شود».

مصطفی کاظمی نخست‌وزیر عراق هم گفت: «تظاهرات جوانان حق مشروع آنهاست و نیروهای امنیتی اجازه شلیک حتی یک گلوله به سمت تظاهر کنندگان را ندارند. این دولت بعد از دریایی از خون بر سر کار آمده است و من در سمت کسانی قرار نخواهم گرفت که تلاش دارند باجگیری کنند».

کاظمی اضافه کرد: «ما به‌زودی تاریخ انتخابات را اعلام خواهیم کرد و هر کس بخواهد اراده مردم را متوقف کند با اراده مردم سرنگون خواهد شد».