728 x 90

محاکمه زنان زندانی در قرچک ورامین و سرنوشت نامشخص آنان

زندان قرچک ورامین
زندان قرچک ورامین

بر اساس خبرهای دریافتی، پس از شورش زنان زندانی در زندان قرچک ورامین در اعتراض به وضعیت اسفبار این زندان و عدم پاسخگویی به خواسته زندانیان در روز ۲۵ شهریورماه، شماری از این زنان مجدداً مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.

بر اساس همین خبر، قاضی جنایتکار عموزاد، در این زندان مستقر شده و این زنان را مورد بازجویی قرار داده و برایشان قرار و حکم صادر می‌کند. از جزییات احکام صادر شده توسط عموزاد، هنوز اطلاعی در دست نیست.

 

خبرهای دیگری از زندان قرچک حاکی است که بیش از ۳۵۰تن از زنان بازداشتی از روز ۲۵ شهریورماه (در سالگرد قیام) به این زندان منتقل شده‌اند.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d25de5bb-6ae8-4b0f-9798-a72d352b48cf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات