728 x 90

مجلس ارتجاع و حمله به رئیسی جلاد در وحشت از پیامدهای اجتماعی گرانی‌ها

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

مجلس ارتجاع در جلسه امروز یکشنبه ۲۷فروردین، شاهد حمله نمایندگان رژیم به رئیسی جلاد در وحشت از پیامدهای اجتماعی گرانی‌ها بود.

رحمت الله نوروزی عضو مجلس ارتجاع گفت: نامگذاری امسال حکایت از ضرورت مهار تورم دارد. درمان، راه‌کار و تدبیر است نه فرافکنی تورم نه تنها کنترل نشده بلکه افزایش قیمت چهل درصدی داریم.

اژدهای هفت سر مافیای خودرو چه کسانی هستند که شما نمی‌توانید مدیریت کنید. به‌جای راه‌کارهای علمی و مدیریتی قرعه‌کشی و بورس راه انداختید

پرویز محمدنژاد قاضی محله عضو مجلس ارتجاع گفت: ریاست جمهور و دولت مردان خسته شدیم از صحبت کردن خسته شدیم از نوشتن خسته شدیم از نو خواندن و تکرار مکررات.

ابراهیم عزیزی گفت: نظام سلطه امروز مسائل دیگری را به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم و در به انزوا کشیدن نظام دنبال می‌کند که اگر هوشیار نباشیم و در رویکردها و تصمیمات، عقلایی عمل نکنیم به‌سادگی در دام دشمن گرفتار خواهیم شد.

احمد مرادی عضو دیگر مجلس ارتجاع گفت: طبق قانون اساسی دولت بایستی در سال یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن را برای مردم فراهم سازد، متأسفانه دولت در این زمینه موفق عمل نکرده است.

اشتغال برای جوانان به‌یک درد بی‌درمان تبدیل شده و مسکن نیز با افزایش قیمت مصالح خرید یا ساخت مسکن به‌آرزو تبدیل شده است.

محمود احمدی بیغش عضو مجلس ارتجاع گفت: از رئیس‌جمهور می خواهم توان خویش را در حوزه‌های مختلف بسیج نماید و از هر گونه چندصدایی و مواضع متناقض و مغرورانه در این زمینه جلوگیری نماید.

توسلی عضو دیگر مجلس ارتجاع گفت: دوستان از وضعیت اسفبار خودرو و بازار خودرو خبر دارید، در کمتر از یک ماه گذشته به‌بعضی خودروها ۳۰۰میلیون تومان اضافه شده و هیچ توجیهی وجود ندارد.

صباغیان بافقی گفت: مشکل کشور ما کنار گذاشتن مجلس و دستگاههای موازی است. مشکل اساسی کشور ما این است که مجلس را گذاشتید کنار. عزیزان مجلس را دارند می‌گذارند کنار.

دولت هر جا اختیار تام داد موفق نبود. شما در بحث مولدسازی ببینید چه کار کردند، امروز همه اختیارات در دست سران قواست سه نفر می‌نشینند هر تصمیمی می‌خواهند می‌گیرند کجا مشکل حل کردید؟

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ad10d762-9d4f-417f-b3b6-d5d56cca2650"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات