728 x 90

مجلس ارتجاع در واکنش به کشته شدن فخری‌زاده کلیات طرح دوفوریتی تعلیق پروتکل الحاقی افزایش میزان غنی‌سازی و محدودیت بازرسی را تصویب کرد

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

مجلس ارتجاع در واکنش به کشته شدن فخری‌زاده

کلیات طرح دوفوریتی تعلیق پروتکل الحاقی

افزایش میزان غنی‌سازی و محدودیت بازرسی را تصویب کرد

کریمی قدوسی:

رأی به طرح خروج از پروتکل الحاقی

کوبیدن آخرین میخ بر تابوت برجام است

تلویزیون شبکه خبر رژیم:

گوینده: «مجلس با رأی قاطع کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد».

قالیباف: پایان رأی‌گیری تصویب شد. [شعار مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل در مجلس]

قالیباف: «در حقیقت مجلس این پیغام را داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده».

گوینده: «نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح بررسی جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران را آغاز کردند بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷برجام ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون دسترسیهای نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند».

گوینده: «مجلس هم‌چنین وظایفی برای سازمان انرژی اتمی تصویب کرد تولید سالانه حداقل ۱۲۰ کیلو گرم اورانیوم با غنای ۲۰درصد در تأسیسات شهید علی محمدی فردو و تأمین نیازمندی‌های صلح‌آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای بیست درصد» . (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۱۱آذر )

کریمی قدوسی:

بلند شدیم رفتیم فردو و دیدیم بله اسکلت ها را هم برش زدند

و اون قسمت سایت به یک میدان فوتسال تبدیل شده بود

کریمی قدوسی: «با این رأی انقلابی برای کوبیدن آخرین میخ بر تابوت برجام پیشنهاد بنده این هست که بعد از جمله اورانیوم با غنای ۲۰درصددر سایت شهید علی محمدی یا همان فردو اضافه بشود یکی از مباحث سخت مذاکرات که نهایت از خط قرمز مقام معظم رهبری عبور کرد که ایشان یکی از خط قرمز هایشان این بود غنی‌سازی در فردو متوقف نشود ولی دولت و تیم مذاکره‌کننده از همه خط قرمز ها عبور کرده‌ها! یعنی نشده یک خط قرمز را حفظ کند از جمله غنی‌سازی در سایت فردو را پذیرفت مابازدید کردیم بعد از پنج گام تعهدات هسته‌یی رفتیم کمیسیون امنیت دیدیم پنجاه درصد سایت فردو که اسکلت آنها را هم هوابرش زده بودند اون زمان که بنده باز هم رفتم جناب آقای ذوالنور هنوز مجلس نیامده بودند از قم به من زنگ زدند دانشمندان هسته‌یی در فردو می‌گویند بلند شوید بیایید ببینید اسکلت ها را هم برش زدند. همین جا نشسته بودم با تلفن با آقای ذوالنور صحبت کردم از قم روز بعد بلند شدیم رفتیم فردو و دیدیم بله اسکلت ها را هم برش زدند و اون قسمت سایت به یک میدان فوتسال تبدیل شده بود». (رادیو فرهنگ رژیم ۱۱آذر)