728 x 90

مجاهدین در شورای امنیت!

۲۱آذر ۹۷ - شورای امنیت به‌ درخواست دبیرکل، برای ارائه گزارش درباره برنامه موشکی آخوندها نشست گذاشت.
برایان هوک - پس از جلسه: «امروز در شورای امنیت ۱۱کشور عضو شورای امنیت درباره برنامه موشکی رژیم ایران مانند ما ابراز نگرانی کردند».
در این نشست نماینده رژیم آخوندی صحبت کرد. او در مقابل وزیر خارجه آمریکا و بالاترین مقامات کشورهای عضو شورای امنیت، به درد اصلی نظام، اشاره کرد!

او گفت:

«آمریکا حمایت خود را به گروه مجاهدین خلق گسترش داده است! گروهی که بیش از ۱۷هزار از مقامات و مهره‌های رژیم را در ایران و عراق کشته است! (مجاهدین) در حال حاضر با شخصیت‌های عالی در واشنگتن گرم می‌گیرند تا رژیم ایران را بی‌ثبات کنند»!

ناظران سیاسی،‌ شکایت یک رژیم از نیروی اپوزیسیون خود، در بالاترین ارگان رسمی جهانی و با حضور بالاترین مقامات کشورها را، نشان از جایگاه ویژه و قدرت آن اپوزیسیون می‌دانند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات