728 x 90

مجاهدین و رفراندوم جمهوی اسلامی

این روزها بوی الرحمان نظام ولایت فقیه عالم و آدم را برداشته و هر کسی این را می‌داند که پایان عمر این رژیم نزدیک است. اما ما می‌خواهیم به بررسی نقطه شروع پیدایش این جرثومه بپردازیم. می‌خواهیم برگردیم به روز ۱۲فروردین ۵۸، یعنی همان روزی که خمینی بسته موهومی به‌نام جمهوری اسلامی را گذاشت روی میز ملت و گفت جمهوری اسلامی آری یا نه؟!‌ یعنی عملاً همه را بین ۲انتخاب قرار داد. یکی نظام سلطنتی که تازه سرنگون شده بود و یکی جمهوری اسلامی‌ای که اصلاً معلوم نبود چیست؟

موضع مجاهدین خلق در آن زمان در رابطه با این رفراندم چه بود؟

در این کلیپ سعی شده است به این موضوع پرداخته شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/10c04565-c861-4db0-80ad-f3d77c576099"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات