728 x 90

مایک پنس: آمریکا در «مقابل رژیم» و »در کنار مردم» ایران ایستاده است

مایک پنس معاون رٍئیس جمهور آمریکا
مایک پنس معاون رٍئیس جمهور آمریکا

مایک پنس در جریان نشست نمایندگان گروه‌های دینی برای پیشبرد آزادی‌های مذهبی گفت: آمریکا در مقابل رژیم ایران و در کنار مردم ایران ایستاده است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا افزود: سران رژیم ایران فقط مردم کشور خود را آزار نمی‌دهند، بلکه سرکوب را به دیگر کشورها هم می‌فرستند؛ از جمله به عراق.

مایک پنس با اشاره به این‌که مردم ایران از آزادی‌های کمی برخوردار هستند از جانب مردم آمریکا به مردم ایران پیام داد: بدانید در کنار شما هستیم و برایتان دعا می‌کنیم.