728 x 90

مایک پمپئو: فشار حداکثری علیه رژیم ایران ادامه دارد

پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا
پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا

وزیر خارجه آمریکا در مورد تحریم یک فرد و ۲شرکت به‌دلیل ارتباط با ماهان‌ایر رژیم آخوندی طی توئیتی چهارشنبه ۲۹مرداد گفت: «فشار حداکثری ما بر رژیم ایران ادامه دارد. امروز ما دو نهاد و شخص را به‌خاطر تأمین مواد برای ماهان ایر لیست‌گذاری کردیم.

اگر شما با یک نهاد تروریستی جهانی لیست‌گذاری شده تجارت کنید خطر تحریم شدن برایتان دارد».