728 x 90

مایکل پریجنت: رژیم ایران نباید رأی شورای امنیت در مورد تحریم تسلیحاتی را جشن بگیرد

مایکل پریجنت کارشناس ارشد در مؤسسه هادسون
مایکل پریجنت کارشناس ارشد در مؤسسه هادسون

مایکل پریجنت کارشناس ارشد بنیاد هادسون طی مقاله‌یی در عرب نیوز ۲۶مرداد ۹۹ با عنوان «رژیم ایران نباید رأی شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم تسلیحاتی را جشن بگیرد»، نوشت: انقضای تحریم تسلیحاتی امتیازی بود که دولت اوباما برای به‌دست آوردن توافق ایران پیشنهاد کرد.

روسیه و چین در آخرین هفته‌هایی که برجام روی میز بود به کسب این امتیاز در ژوئیه ۲۰۱۷ در وین کمک کردند.

هر چند روسیه و چین چند صباحی را برای رژیم ایران خریده‌اند ولی به‌نظر نمی‌رسد که بتوانند به‌لحاظ اقتصادی نجاتی برای این رژیم به ارمغان بیاورند... .

ترامپ روز شنبه گفت او آماده است که ظرف چند روز عمل کند او گفت: «ما می‌دانستیم نتیجه رأی‌گیری چه خواهد بود ولی ما به مکانیزم ماشه عمل خواهیم کرد شما هفته آینده شاهد آن خواهید بود».

کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: آمریکا از تمام حقوق خود استفاده می‌کند تا مکانیزم ماشه را برای برگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت بکار گیرد و در روزهای آتی آمریکا همین مسیر را طی می‌کند تا به قولش در تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران وفا کند و در این راه پشت هیچ چیز نمی‌ماند.

رژیم ایران نمی‌تواند ۴سال دیگر کارزار فشار حداکثری ترامپ را تحمل کند این رژیم بعید است که بتواند تا ژانویه ۲۰۲۱ دوام آورد.