728 x 90

مایکل مک کال: نیروی نیابتی رژیم ایران در یمن و تهدید برای ثبات خاورمیانه

مایکل مک کال
مایکل مک کال

سایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲۵بهمن با درج بیانیه‌یی مطبوعاتی نوشت: رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، مایکل مک کال اظهاراتی را در یک کمیته فرعی خاورمیانه، شمال آفریقا و دادرسی آسیای میانه با عنوان نیروی نیابتی (رژیم) ایران در یمن: تهدید حوثی‌ها برای ثبات خاورمیانه، حمل و نقل جهانی ارائه داد.

مک کال در سخنان آغازین خود تأکید کرد که چگونه حملات انجام شده توسط نیروهای نیابتی رژیم ایران در خاورمیانه، از جمله تروریستهای حوثی در دریای سرخ و خلیج عدن، بی‌ثباتی در منطقه، زندگی و اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مایکل مک کال هم‌چنین بر نیاز فوری دولت بایدن برای بازگرداندن بازدارندگی تأکید کرد... اما جهان به‌طور مداوم این تهدید و نقش رژیم ایران در ایجاد آن را کم اهمیت جلوه داده است. سیاست‌های دولت بایدن به هزینه شرکای منطقه‌یی ما، حوثی‌ها را جسورتر کرده است. این دولت با طرح ضعف در صحنه جهانی، به تهاجم دعوت کرده است. در حالی که رژیم ایران برای حوثی‌ها تسلیحات قاچاق می‌کرد، این دولت مشغول برداشتن نام‌های تروریستی و قطع حمایت از عربستان سعودی در میان آتش‌افروزی برون‌مرزی حوثی‌ها بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0665f024-44e5-4316-96cc-0fde3514f6d8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات