728 x 90

مانور مشترک جنگی آلبانی و ارتش آمریکا در شهر بیز

مانور مشترک جنگی آلبانی و ارتش آمریکا
مانور مشترک جنگی آلبانی و ارتش آمریکا

تجهیزات هوابرد یکان اعزامی تفنگدار دریایی گروه حاضر به جنگ آبی‌خاکی باتان ارتش آمریکا در آلبانی مانور جنگی انجام دادند. ارتش آمریکا در پایگاه خبری خود روز ۳تیرماه اعلام کرد هلیکوپترهای ونوم و سوپر کوبرا نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا تحت فرماندهی یکان ۲۶ اعزامی تفنگدار دریایی (MEU) در یک مانور با شلیک جنگی در شهر بیز BIZE، آلبانی شرکت کردند.

یکی از فرماندهان شرکت‌کننده آمریکایی در این مانور گفت: قابلیت مانور کردن در یک کشور هم‌پیمان ناتو هماهنگی عمومی با هم‌پیمانان و شرکایمان در منطقه را افزایش می‌دهد که نهایتاً یک اروپای آزاد و صلح‌آمیز را تضمین می‌کند.