728 x 90

مارک دوبوویتس در مورد محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک

مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسیها در آمریکا
مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسیها در آمریکا

مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسیها در آمریکا در بارهٔ محاکمهٔ اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و ۳مزدور دیگر گفت: مقام‌های بلژیک و فرانسه می‌گویند انفجاری که آنها درصدد انجام آن بودند توسط سرویس اطلاعاتی رژیم ایران سازماندهی شده بود .

وی افزود: رئیس سرویس امنیتی دولتی بلژیک گفت مقام‌های اطلاعاتی مشخص کرده‌اند که بمب‌گذاری طراحی شده یک عملیات دولتی تأیید شده در تهران بوده است. طرح از طرف رژیم ایران ترتیب داده شده و تحت نظر رهبری آن بوده است.

(توئیتر مارک دوبوویتز ۹آذر۹۹)