728 x 90

مارک اسپر: عبور ناو لینکلن از تنگه هرمز در برابر رفتار شرورانه و تحریک‌آمیز رژیم ایران بازدارندگی ایجاد می‌کند

مارک اسپر  وزیر دفاع آمریکا
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا درباره عبور ناو هواپیمابر لینکلن از تنگه هرمز گفت، عبور این ناو از تنگه هرمز اولاً باید اطمینان خاطری به متحدان و شرکای ما باشد که آمریکا هم‌چنان حضور قوی در این منطقه عملیاتی هم در دریا، هم روی زمین و هم روی هوا دارد.

وزیر دفاع آمریکا افزود: پیام دوم عبور ناو لینکلن تأکید مجدد بر آزادی دریانوردی، آزادی تجارت از طریق تنگه هرمز به خلیج است و پیام سوم این است که باید در برابر رفتار شرورانه و تحریک‌آمیز رژیم ایران بازداردندگی ایجاد کند. این پیامها نه فقط شامل ناو آبراهام لینکلن بلکه سایر کشتی‌ها و شناورهای آمریکایی که از منطقه عبور می‌کنند، نیز می‌شود و کشورهای دیگر هم از حضور آمریکا در منطقه حمایت می‌کنند.