728 x 90

مارک اسپر:‌ رژیم ایران به‌خاطر کرونا به‌شدت دچار مشکل شده است

ژنرال میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا
ژنرال میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا

رژیم ایران به‌شدت دچار مشکل شده است

مارک اسپر وزیر دفاع و ژنرال میلی رئیس ستاد مشترک آمریکا روز سه‌شنبه ۵فروردین در یک کنفرانس مطبوعاتی در خصوص اولویتهای وزارت دفاع آمریکا در مواجه با اپیدمی ویروس کرونا شرکت کردند. مارک اسپر در مورد برخورد آمریکا با کشورهای مختلف گفت: «ما کشوری مانند ایتالیا متحد نزدیک‌مان را داریم که احتمالاً بیش از همه متحمل سختی شده است و بعد دشمنانمان را داریم مانند ایران که آن هم به‌شدت دچار مشکل شده است و باید به این اشاره کنم که ما با آنها تماس داشته و پیشنهاد کمک داده‌ایم.»

 

ژنرال میلی:‌ کرونا در کشورها می‌تواند به از هم پاشیدگی اجتماعی بیانجامد

ژنرال میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز درباه تأثیر ویروس کرونا بر کشورها از جمله گفت:‌ «این امر در کشورهای مختلف تاثیراتی متفاوتی دارد و به سطح ظرفیت تأسیسات پزشکی و تدارکاتی در هر کشور برمی گردد که در مواردی می‌تواند به از هم پاشیدگی اجتماعی بیانجامد، می‌تواند در کشورهای معینی به آشوب سیاسی بیانجامد که ما باید روی آن متمرکز باشیم.

می‌تواند کمبود منابع باشد که واضح است که ما آنرا در کمبود ماسک و دستکش و دستگاههای تنفسی و ظرفیت بیمارستانها و غیره می‌بینیم این امر می‌تواند پیامدهای شدید داخلی بر روی کشورهای معینی داشته باشد که فراتر از موضوع فوری پزشکی خواهد بود که فکر می‌کنم مهم است.»