728 x 90

مأموران اطلاعات آخوندی در یک یورش وحشیانه به منازل مردم در زاهدان ۱۲تن را دستگیر کردند

دستگیری
دستگیری

مأموران اطلاعات آخوندی در یک یورش وحشیانه به منازل مردم در زاهدان ۱۲تن را دستگیر کردند.

این یورش روز پنجشنبه ۶شهریور صورت گرفت و مأموران جنایتکار پس از شکستن درها و شیشه‌های منازل وارد آن شدند و با ضرب و شتم مردم ۱۲نفر از جمله ۶کودک را دستگیر کردند.