728 x 90

لوئیز امتسبرگ: هدف منحرف کردن توجه ما از نقض شدید حقوق‌بشر در ایران است

لوئیز امتسبرگ، کمیسر حقوق‌بشر و کمک بشردوستانه در وزارت‌خارجه آلمان
لوئیز امتسبرگ، کمیسر حقوق‌بشر و کمک بشردوستانه در وزارت‌خارجه آلمان

لوئیز امتسبرگ، کمیسر حقوق‌بشر و کمک بشردوستانه در وزارت‌خارجه آلمان روز دوشنبه ۱۴ آذر درباره لغو گشت ارشاد رژیم آنرا فریبی بیش ندانست و در صفحه توئیتر خود نوشت: بحثهای کاذب در مورد لغو «پلیس اخلاق» با هدف منحرف کردن توجه ما از نقض شدید حقوق‌بشر در ایران است که نتیجه‌ای نخواهد داشت. حتی اگر این چیزی بیش از یک تاکتیک انحرافی باشد، هنوز از زندگی آزادانه و با تصمیم خودشان توسط زنان در ایران جلوگیری می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/80cad276-cc4b-429a-a78b-f0cf1869b74e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات