728 x 90

لوئیز آمتسبرگ: در ایران زنان برای حقوق اساسی خود جان خود را به‌خطر انداخته و تظاهرات می‌کنند

لوئیز آمتسبرگ؛ کمیسر دولت فدرال آلمان برای سیاست حقوق‌بشر و کمکهای بشر دوستانه
لوئیز آمتسبرگ؛ کمیسر دولت فدرال آلمان برای سیاست حقوق‌بشر و کمکهای بشر دوستانه

لوئیز آمتسبرگ؛ کمیسر دولت فدرال آلمان برای سیاست حقوق‌بشر و کمکهای بشر دوستانه روز پنجشنبه ۷مهر با صدور بیانیه‌یی ضمن محکوم کردن سرکوب اعتراضات در ایران مرگ مهسا امینی را نمایانگر وضعیت دلخراش حقوق‌بشر در ایران دانست.
وی در قسمتی از بیانیه خود آورده است: «مرگ خشونت‌بار «ژینا» مهسا امینی ۲۲ساله در بازداشت گشت ارشاد ایران، وضعیت دلخراش حقوق‌بشر در ایران را به نمایش می‌گذارد. قربانیان این خشونت افراطی، همان‌طور که اغلب اوقات اتفاق می‌افتد، زنان هستند. و بسیاری از زنان – دختر، مادر، خواهر و نوه – هستند که اکنون برای حقوق اساسی خود جان خود را با وجود این سرکوب از سوی دولت به خطر انداخته، و تظاهرات اعتراضی می‌کنند. آنها علیه محدودیتهای گسترده برای حقوق زنان، علیه نقض آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی تجمع، علیه استبداد، مجازات مرگ و اعدام‌های فراقانونی، و علیه شکنجه، ناپدید شدن اجباری و معافیت از مجازات سیستماتیک، تظاهرات می‌کنند».
آمتسبرگ در ادامه بیانیه خود با اشاره به سخنان رئیسی مبنی بر سرکوب تظاهر کنندگان و ابراز نگرانی عمیق از این موضوع اضافه می‌کند: «جامعه جهانی باید به‌وضوح و بدون ابهام در مورد موضوع سرکوب و خشونت نیروهای امنیتی صحبت کند و این اقدامات را محکوم کند. دولت فدرال آلمان به فشارها ادامه خواهد داد.
به همین دلیل است که ما در سطح اتحادیه اروپا متعهد هستیم که افراد مسئول این کار را تحت نظام تحریمی اتحادیه اروپا لیست‌گذاری کنیم. ما از بیانیه فرامنطقه‌ای توسط چند کشور در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل حمایت خواهیم کرد که نقض آشکار حقوق زنان را محکوم می‌کند و از ایران می‌خواهد که به حق آزادی بیان و تجمعات پایبند باشد. ما هم‌چنین این موضوعات را در مذاکرات کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز امسال مطرح خواهیم کرد».
وی بیانیه خود را با اعلام همبستگی با زنان ایران به پایان برده و می‌نویسد «من صریحاً از ابراز همبستگی همه‌جانبه که در آلمان از زنان شده حمایت می‌کنم. این همبستگی مهم است زیرا خاطرنشان می‌کند که آنها تنها نیستند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cd36b3c6-3c91-4e3b-87bb-a1e51598e411"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات