728 x 90

لندن: تهران باید فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را متوقف کند

وزارت خارجه انگلستان
وزارت خارجه انگلستان

سخنگوی دولت انگلستان روز دوشنبه گفت: رژیم ایران باید فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌ خود را در منطقه متوقف کند. وی افزود: «بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلستان امروز با جان بولتون در مورد بسیاری از موضوعات امنیتی از جمله پرونده رژیم ایران گفتگو خواهد کرد.
یک مقام بلندپایه دولت ترامپ گفته است: «جان بولتون سعی خواهد کرد تا انگلستان را متقاعد کند تا فشارها را بر رژیم ایران افزایش دهند. برخی مقامات جدید لندن اعلام کردند که توافق هسته‌یی با ایران تقریباً مرده است.