728 x 90

دشمن در کمین!

آخوند سعیدی در نمایش جمعه قم ـ ۳۰اردیبهشت ۱۴۰۱:

مردم عزیز ما باید کاملاً به هوش باشند و رد پای دشمن را در این آشوبها مشاهده کنند

آخوند عبادی در نمایش جمعه خراسان جنوبی ـ ۳۰اردیبهشت ۱۴۰۱:

دشمن در همه زمینه‌ها در کمین هست این را ساده نگیریم

در همه زمینه‌ها دشمن در کمین است

این دشمن در کمین کیست که لرزه بر اندام آخوندها انداخته؟

آخوند نکونام در نمایش جمعه شهرکرد ـ ۳۰اردیبهشت ۱۴۰۱:

صف‌مان را با منافقین جدا کنیم

مطالبه‌ها باشد ولی اینها را از خود برانیم!

خامنه‌ای ـ ۲۵اسفند۹۹:

مردم فراموش نکنند که دشمنشان در کمین است

خامنه‌ای خوب می داند هیچ گریزی از دشمن در کمین ندارد

یک جوان شورشی از تهران ـ ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۱:

درود بر رجوی ـ مرگ بر خامنه‌ای

یک جوان شورشی از بهبهان ـ ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۱:
می‌توان و باید این رژیم را سرنگون کرد ـ تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی ـ مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر رئیسی ـ درود بر رجوی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/39b609f1-6473-49da-8352-019032d2e33e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات