728 x 90

قیمت دلار از مرز ۱۶هزار تومان گذشت

افزایش قیمت دلار
افزایش قیمت دلار

روز سه‌شنبه ۶اسفند قیمت دلار از مرز ۱۶هزار تومان گذشت.

گزارشها از تهران حاکیست  که دلار روز سه‌شنبه ۱۶هزار و ۱۰۰تومان معامله شده است.

پس از قرار گرفتن حکومت آخوندی در لیست سیاه اف.ای.تی.اف دلار به‌طور جهشی افزایش یافت.

رژیم در روزهای گذشته با ارعاب بازار و تزریق مصنوعی ارز تلاش کرد نرخ دلار را زیر ۱۶هزار تومان نگهدارد.