728 x 90

قیام گسترده مردم عراق در پاسخ به‌ دست‌نشاندگان ولایت فقیه

به‌دنبال شکست یورش گسترده نیروهای سرکوبگر حکومتی و وحوش خامنه‌ای به‌قیام‌کنندگان در میدان تحریر بغداد و سایر شهرهای عراق قیام‌کنندگان عراقی، نوری مالکی، هادی عامری، مقتدا صدر و قیس خزعلی را مزدور و دم و دنبالچه رژیم آخوندی توصیف کردند و خشم خود را علیه آنها ابراز کردند.

هم‌چنین شهرهای بپاخاسته عراق به‌ویژه شهرهای ناصریه، بغداد، بصره و کربلا شاهد قیامهای گسترده مردمی علیه حکومت دست‌نشانده ولایت فقیه بود.

تلویزیون اسکای نیوز گزارش داد قیام‌کنندگان عراقی نشان دادند خشم مردم و دانشجویان فراتر از هر اقدام امنیتی برای برهم زدن تحصن‌ها است.

در ناصریه نیروهای سرکوبگر حکومتی و مزدوران رژیم ایران با گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور به‌دانشجویان حمله کردند اما با مقاومت آنها روبه‌رو شدند. دهها تظاهرکننده در ناصریه مجروح و مصدوم شدند. هزاران تن از مردم ذی‌قار به‌میدان حبوبی در مرکز ناصریه شتافتند تا از انقلابیون در مقابل یورش وحوش خامنه‌ای حفاظت کنند.

در کربلا نیروهای سرکوبگر حکومتی به‌سوی دانشجویان تظاهرکننده آتش گشودند.

در بابل به‌قیام‌کنندگان در اتوبان بین‌المللی حمله کردند.

در قادسیه تظاهرکنندگان در همبستگی با اعتصاب عمومی ادارات دولتی را بستند.

آنچه در خیابانهای بغداد و سایر شهرهای عراق جریان دارد بیانگر شکست خامنه‌ای و دست‌نشاندگانش در عراق است.