728 x 90

قیام لبنان؛ لرزشی در ارکان نظام

به‌دنبال قیام جوانان عراق علیه فساد و جنایات مزدوران رژیم که در شعار اخراج ایران و سوزاندن نمادهای رژیم به اوج رسید، قیام مردم لبنان علیه دستگاه فاسد حکومتی و حزب‌الشیطان لرزشی دیگر در ارکان نظام ولایت ایجاد کرد.

انفجار و لبریز شدن کاسهٔ صبر جوانان در ایران و عراق و لبنان علیه پاسداران، نشانهٔ شکستن زمستان ولایت و آغاز فصلی نو در حیات سیاسی منطقه خواهد بود.

به گزارش تلویزیون العربیه تظاهرکنندگان، هیأت حاکمه را به دزدی و فساد و انجام معاملات از جیب مردم متهم کردند. تظاهرکنندگان هم‌چنین با آتش‌زدن لاستیک ماشین، راههای منتهی به فرودگاه و نواحی مختلف اطراف پایتخت را مسدود کردند.

مردم شهر نبطیه در جنوب لبنان برای نشان‌ دادن خشم خود دفاتر و خانه‌های تعدادی از مقام‌های حزب‌الله و مزدوران رژیم را به آتش کشیدند.

سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای لبنانی، گفت:‌ «آنچه در لبنان در حال وقوع است، انقلاب مردمی حقیقی است». وی حزب‌الله را مسئول نابسامانی در عراق دانست و گفت: «حزب‌الله خیلی نگران است و بخشی از هوادارانش علیه این حزب قیام کرده‌اند».

شکستن سرانگشتان و مزدوران رژیم در عراق و لبنان در شرایطی است که حکومت آخوندی در داخل نیز در معرض ریزش پاسداران و خطر انفجار اجتماعی است. انفجاری که دوباره ارکان نظام را به‌لرزه درآورده است.