728 x 90

قیام عراق - اعتصاب عمومی / کنترل جوانان شورشگر بر پل احرار در بغداد + فیلم و عکس

میدان تحریر بغداد - ۲۶آبان۹۸
میدان تحریر بغداد - ۲۶آبان۹۸

این خبر تکمیل می‌شود.

 

دانشجویان دانشگاه دیالی تابلو بزرگ هادی عامری را تخریب کردند ۲۶آبان۹۸

 

کنترل قیام کنندگان عراقی بر پل احرار ۲۶آبان۹۸

 

قیام مردم عراق با اعتصاب عمومی در اغلب شهرهای جنوبی و پیوستن اعتصابیون به قیام‌کنندگان گسترش یافت. این اعتصاب عمومی از روز شنبه شروع شده است و روز یکشنبه ادامه یافته است.

در بغداد دانش‌آموزان در میدان تحریر تجمع کردند تا حمایت خود را از خواسته‌های قیام‌کنندگان برای برچیدن حکومت فاسدان و دست‌نشاندگان ولی‌فقیه ارتجاع ابراز کنند.

در بصره همه راههای اصلی با به آتش کشیدن لاستیکهای خودرو بسته شد. از سویی در استانهای جنوبی در همبستگی با اعتصاب عمومی تعطیلی ساعات کار رسمی اعلام شد.

استانهای ذیقار، میسان، بابل و واسط هم در اعتصاب هستند.

سندیکای عمومی کارمندان بخش نفت و گاز توقف کار را در حمایت از خواسته‌های انقلاب اعلام کردند

در دیوانیه تظاهر کنندگان در میدان «ساعت» و در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

 

 

خبرگزاری رویترز به‌ نقل از عکاس خود از بغداد درباره تسخیر پل سنک گزارش داد: معترضان عراقی روز شنبه بخشی از یک پل بزرگ بغداد را که نیروهای امنیتی یک هفته پیش از آن گریختند، به تصرف خود درآوردند.

 

اعتصاب و اعتراض عمومی در شهرهای عراق همچنان ادامه دارد و آتش قیام فروکش نخواهد کرد و مردم دلیر عراق در همه صحنه ها حضور فعال دارند.

بغداد-تظاهرات جوانان در میدان تحریر

 

حله- به پرواز درآوردن ۱۰۰۰ کبوتر در میدان اعتصاب به نشانه مسالمت آمیز بودن تظاهرات 

 

بصره-تظاهرات دانشجویان

 

بغداد-تظاهرات مدارس دخترانه منطقة الدورة با شعار ایران بره بره

 

بغداد-تظاهرات دانش آموزان در منطقه حی العامل

 

بصره-بسته شدن کامل خیابانها توسط قیام کنندگان عراقی 

 

زعفرانیه-تجمع بسیار زیاد دانش آموزان مدارس و دانشجویان در میدان زعفرانیه 

 

بصره-بستن خیابانها با آتش زدن لاستیک توسط جوانان این استان

 

بغداد-تجمع اعتراضی دانش آموزان مدرسه ابن سینا در الدوره

 

بغداد-دانشجویان دانشگاه مستنصریه در مقابل وزارت علوم شعار دادند

 

بغداد-دانش آموزان در السیدیه اعلام اعتصاب کردند

بغداد - جزیرة السیاحه-تظاهرات دانش آموزان

بابل -تظاهرات بزرگ دانشجویان و دانش آموزان مدارس

 

بغداد-تظاهرات دانش آموزان مدارس و سر دادن شعار در کنار پل جمهوری 

 

شهرک صدر-حرکت دانش آموزان برای پیوستن به تظاهرات کنندگان میدان تحریر 

 

بصره-تجمع تظاهرات کنندگان و بستن راهها و آتش زدن لاستیک در کرامه و هارثه

 

دیوانیه-تظاهرات دانشجویان با سر دادن شعار الشعب یرید اسقاط النظام

 

دانش آموزان مدارس برای پیوستن به تظاهرات به سمت میدان تحریر در حرکت اند

 

ذیقار-تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان با در دست داشتن عکس شهدا و سردادن شعار

 

بغداد-اعتصاب دانش آموزان و دانشجویان در میدان تحریر بغداد-رستوران ترکی(جبل احد)

 

میسان - جمعیت بزرگ دانشجویان شعار می دهند که مردم شما را نمی خواهند

 

تظاهرات دانش آموزان منطقه الاعظیمه

 

دیالی-دانشجویان و دانش آموزان پیوستن خود به اعتصاب را اعلام می کنند

 

میسان-بعد از اعلام اعتصاب عمومی در استان میسان مردم استان شعار می دهند: میسان میسان همچنان در اعتصاب 

 

نجف-جوانان دلیر این استان روحیه بالای خود در  اعتراضات را به اشکال مختلف نشان می دهند

 

دانشگاه مستنصریه- دانشجویان اعتراضات خود را با تجمع و شادی اعلام می کنند

 

استان مثنی- تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان مدارس و سر دادن شعارهای ملی 

 

محمودیه-اعتصاب و اعتراض دانش آموزان مدارس

 

 

 

وطن نباشه شغل هم نیست

وطن نباشه شغل هم نیست

جلوی رستوران ترکی ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه۲۶ آبانماه

 

جوانان مدینه صدر در روز اعتراض عمومی مسیرها را بستند

جوانان مدینه صدر در روز اعتراض عمومی مسیرها را بستند

دانش آموزان مدارس کرخ در تقاطع سید حلیب

دانش آموزان مدارس کرخ در تقاطع سید حلیب

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - دانش‌آموزان در بغداد امروز

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - دانش‌آموزان در بغداد امروز

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - دانش‌آموزان در بغداد امروز

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - دانش‌آموزان در بغداد امروز

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - دانش‌آموزان در بغداد امروز

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - دانش‌آموزان در بغداد امروز

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - میدان حبوبی در ناصریه

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - میدان حبوبی در ناصریه

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - بصره بستن مسیرها

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - تجمع دانشجویان در میدان اندلس بغداد

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - تجمع دانشجویان در میدان اندلس بغداد

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - تجمع قیام‌کنندگان در پل پایین پل سنک در بغداد

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - تجمع قیام‌کنندگان در پل پایین پل سنک در بغداد

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - دانشگاه موصل

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق - دانشگاه موصل

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق -پل سنک امروز

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق -پل سنک امروز

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق -مردم و جوانان در بابل

قیام و و اعتصاب عمومی در عراق -مردم و جوانان در بابل

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - خوشحالی مردم بعد از تصرف پل سنک و خلانی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - خوشحالی مردم بعد از تصرف پل سنک و خلانی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - خوشحالی مردم بعد از تصرف پل سنک و خلانی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - خوشحالی مردم بعد از تصرف پل سنک و خلانی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - خوشحالی مردم بعد از تصرف پل سنک و خلانی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - خوشحالی مردم بعد از تصرف پل سنک و خلانی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - خوشحالی مردم بعد از تصرف پل سنک و خلانی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - خوشحالی مردم بعد از تصرف پل سنک و خلانی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - زعفرانیه بستن مدارس

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - زعفرانیه بستن مدارس

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان منطقه الدوره

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان منطقه الدوره

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - کودک عراقی،گل در دست و علامت پیروزی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - کودک عراقی،گل در دست و علامت پیروزی

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - میدان تحریر بغداد

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - میدان تحریر بغداد

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان دیوانیه

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان دیوانیه

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان دیوانیه

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان دیوانیه

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان دیوانیه

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان دیوانیه

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان بغداد

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان بغداد

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان بغداد

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - دانشجویان بغداد

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - سماوه

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - سماوه

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - میدان حبوبی در ناصریه

قیام و اعتصاب عمومی در عراق - میدان حبوبی در ناصریه