728 x 90

قیام سراسری چه به روز انسجام باندهای خامنه‌ای آورد؟

خیابان آزادی یکشنبه دهم

ببینید جوانان چگونه نظام را از درون شقه کرده‌اند؟

کوچکی‌نژاد ـ ۱۰مهر ۱۴۰۱:

صحیح است که از یک فوت و اتفاق کشته‌سازی کنیم

مخاطبش کیست؟

کوچکی‌نژاد ـ ۱۰مهر ۱۴۰۱:

احزاب و گروه‌های سیاسی چه شده تا کشور دچار حادثه کوچکی می‌شود عقده گشایی می‌کنید

یک هم‌وطن: مثل سگ ترسیدن

پیش از او جلاد هم وحشت‌زده گفته بود:

رئیسی جلاد ـ ۶مهر ۱۴۰۱:

مهمترین مسأله راهبردی ما حفظ انسجام ملی و وحدت ملی است

منظور از انسجام ملی، انسجام درونی نظام است که تکه پاره شده و تا پایان ولایت ادامه دارد

شعار

توپ و تانک فشفشه آخوند باید گم بشود

شعار

این آخرین پیامه هدف خود نظامه

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4055161c-49d1-41bb-bc5d-871677f5b7f7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات