728 x 90

قیام آبان ماه و مخالفت با گران کردن بنزین در درون حاکمیت

گران شدن بنزین
گران شدن بنزین

مخالفت با سیاست ضدمردمی گران کردن بنزین در وحشت از خشم مردم، در محافل حکومتی ادامه دارد.

محمود جام‌ساز یک کارشناس حکومتی اذعان کرد: «به جای تصمیم بنزینی اخیر، با افزایش مالیات بر طبقات مرفه می‌شد نابرابری را جبران کرد».

این کارشناس حکومتی هم‌چنین گفت: «یارانه‌های معیشتی نیز به‌زودی ارزش خود را از دست خواهد داد و همانند همان یارانه ۴۵هزار تومانی خواهد بود که اکنون به اندازه ۵هزار تومان از ابتدای پرداخت ارزش دارد».

وی در ادامه بر بحرانی شدن سریع شرایط تأکید کرد و گفت: «در آینده شاهد افزایش بیشتر قیمتها و افزایش فشار بر مردم خواهیم بود که با سطح عمومی دستمزدها تطابق ندارد و تنگنای بیشتر برای شهروندان را به همراه خواهد داشت».