728 x 90

آق قلا: اعتراض سیل‌زدگان به‌خاطر بیرون کردن آنها از اسکان اضطراری +فیلم

اعتراض سیل زدگان بخاطر بیرون کردن آنها از اسکان اضطراری
اعتراض سیل زدگان بخاطر بیرون کردن آنها از اسکان اضطراری

یک هموطن سیل‌زده در آق قلا به بیرون کردن خود و خانواده‌اش از اسکان اضطراری توسط رژیم آخوندی اعتراض کرد و گفت:

«... بدون این‌که فرصت مرمت خانه‌ها را داشته باشیم از اسکان اضطراری بیرونمان کردند. چادر داده‌اند در حیاط پر از گِل استفاده کنیم. از مسئولان کسی خبر نگرفت کجا و چطور زندگی می‌کنیم و همه کمکها از طرف مردم می‌رسد....».

و این در حالی است که روز شنبه ۳۱فروردین ۹۸نیروها و شوراهای مردمی اقدام به ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر (پلدختر-استان لرستان) کرده و تحویل اهالی روستا دادند. در شرایطی که از امکانات و نیروهای دولتی خبری نیست.

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی

پلدختر.ساخت حمام و دستشویی در روستای سیل‌زده چم مهر توسط شوراهای مردمی