728 x 90

قطع برق در زنجان برای اعمال محدودیتهای کرونا و اعتراض مردم

قطع برق در زنجان برای اعمال محدودیتهای کرونا و اعتراض مردم
قطع برق در زنجان برای اعمال محدودیتهای کرونا و اعتراض مردم

رژیم آخوندی برای اعمال محدودیتهای کرونایی در یک حرکت ضدمردمی اقدام به قطع برق شهر در زنجان کرد که با اعتراض مردم مواجه شد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز جمعه ۲۳آبان به این موضوع اعتراف کرد و نوشت: «پس از اجرای محدودیتهای کرونایی در کشور از ۲۰آبان تا ۲۰آذر ماه، مسئولان زنجانی برای تعطیلی اصناف دست به گریبان قطع برق شدند که همین موضوع اعتراض شهروندان زنجانی را به همراه داشته است. نکته کلیدی اینجاست که اداره برق در پاسخ به شهروندان دلیل قطعی برق را "اتصال" عنوان کرد».