728 x 90

قدرت آلترناتیو مایه وحشت رژیم

این روزها تلویزیون رژیم در برنامه‌های مفصلی که تماماً با تحریف تاریخ و مخدوش جلوه دادن چهرة مجاهدین پخش می‌کند، به قدرت و نفوذ اجتماعی مجاهدین اذعان میکند.

آخوند حسین ابراهیمی عضو شاخه روحانیت حزب جمهوری اسلامی:‌ «نیروهای منافق که اونوقت مجاهدین گفته می‌شدند، اینها بر علیه شهید بهشتی .. آقا و آقای هاشمی ...یک فضای سنگینی به‌وجود آمد در حدی که من امام جماعت بودم در تهران ما توی مسجدمان نمی‌توانستیم اسم شهید بهشتی را ببریم».( شبکه افق تلویزیون رژیم ۷ تیر ۹۸)

اشاره به تأثیر و نفوذ مجاهدین البته فقط خاطره‌گویی نیست بلکه  هشیاری دادن نسبت به شرایط بسیار حساس کنونی است.

در این ابطه اظهارات یکی از مهره های اطلاعاتی رژیم بنام روزی طلب که مسئولیت رسمی و مشخص وی شیطان سازی علیه مجاهدین است شنیدنی ست: «خیلی از ضرباتی که نظام خورد از کانال سازمان بود مثل ضرباتی که توی هسته‌یی خوردیم.. سازمان یک موجود زنده است.. قدرت تبلیغاتی بیشتری گرفته» (شبکه ۴ تلویزیون رژیم ۷ تیر ۹۸)

وحشت رژیم از قدرت مجاهدین اکنون از آن سوی جهان نیز به وضوح قابل مشاهده است.

آدام ارلی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا:«ارتشی از ایرانیان در داخل و خارج ایران هستند که با ملاها میجنگند و پیروز میشوند. ...رژیم، ولی فقیه علی خامنه ای، قاسم سلیمانی و همه آن جنایتکاران در تهران بسیار بیشتر از ناوگان پنجم از شما میترسند». (تظاهرات بزرگ واشینگتن ۸ تیر ۹۸)

صعود کفه آلترناتیو و نیروی برانداز ، نشانه نزول کفه رژیمی است که دیگر حتی تبلیغات نخ‌نمایش هم از کارآیی افتاده است.