728 x 90

قتل یک کولبر هموطن با شلیک پاسداران جنایت‌پیشه

قتل یک کولبر هموطن با شلیک پاسداران جنایت‌پیشه
قتل یک کولبر هموطن با شلیک پاسداران جنایت‌پیشه

پاسداران جنایت‌پیشه ۱۸فروردین در مرز بازرگان یک کولبر هموطن کرد را به‌قتل رساندند و دو تن دیگر را مجروح کردند.

کولبر زحمتکشی که توسط پاسداران جنایتکار به‌قتل رسید برهان جنکانلو نام داشت و ٢٨ساله و اهل شهر بازرگان بود. وی متأهل و دارای دو فرزند بود. کولبران مجروح جهت مداوا به مراکز درمانی ماکو منتقل شده‌اند.