728 x 90

فعالیت کانون ‌های شورشی به‌مناسبت پرکشیدن مرجان هنرمند مقاومت و صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

ساوه - کانون شورشی۳۶۰

آتش زدن تابلو و درب حوزه جهل و جنایت

فعالیت کانون های شورشی در ساوه

کرج (کمالشهر) -کانون شورشی۴۶۶

آتش زدن بنر با عکس خمینی ملعون

فعالیت کانون های شورشی در کرج

اصفهان-کانون شورشی۱۳۰

آتش زدن بنر با عکس خمینی ملعون

فعالیت کانون های شورشی در اصفهان

کرمان

مریم رجوی: خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند

اصفهان

مسعود رجوی: ولایت فقیه و سپاه پاسداران ظلمت گرگ کاغذی هستند / مردم دلیر فریاد اعتراض و قیام را هر چه بالاتر ببرید / مسعود رجوی: مراکز حکومتی باید درهم کوبیده شوند / مسعود رجوی: ایران را از چنگ آخوندها درمی‌آوریم / لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است / سرنوشت را در میدان عمل خلق و فرزندان رشید و شورشگران می‌نویسند - ک ش۸۰۰ / ایران را از چنگ آخوندها درمی‌آوریم - کانون شورشی۸۰۷ / کانون‌های شورشی دلاور سوگند خورده‌اند بند از بند این رژیم بگسلند - کانون شورشی۸۰۷

مشهد

مسعود رجوی: مراکز حکومتی باید درهم کوبیده شود

کرمانشاه

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی ک ش۳۲۱

تهران

خواهر مریم؛ درگذشت خانم مرجان هنرمند گرانقدر و زندانی سیاسی رژیم آخوندی را به شما تسلیت می‌گوییم روحش شاد - هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

مریم رجوی: سلام بر مرجان صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

خواهر مریم: درگذشت خانم مرجان هنرمند مقاومت خانم مرجان را به شما تسلیت می‌گوییم - هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

اصفهان

مرجان روحت شاد - هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

مریم رجوی: سلام بر مرجان صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

کرج

مریم رجوی: سلام بر مرجان صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم

ارومیه

درود بر مرجان هنرمند مقاومت / مرجان روحت شاد / تسلیت کانون‌های شورشی به خواهر مریم رجوی برای درگذشت خانم مرجان هنرمند مقاومت

کرمانشاه

مریم رجوی: مرجان رستگار و جاودانه شد. مرجان صدای شورش زن ایرانی در برابر نظام ارتجاعی بود

درود بر مرجان هنرمند مقاومت، روحت شاد

تهران

مرجان خواننده محبوب مردمی درگذشت. درود بر مرجان هنرمند مقاومت که تا آخر عمر به عهد و پیمانی که با مردم بسته بود وفادار ماند. مرجان روحت شاد

بوشهر

تسلیت هواداران مجاهدین به خواهر مریم رجوی برای درگذشت خانم مرجان هنرمند مقاومت

تهران

تسلیت هواداران مجاهدین به خواهر مریم رجوی برای درگذشت هنرمند مقاومت

چالوس

مرجان روحت شاد

ساری

درود بر مرجان هنرمند مقاومت

یزد

مرجان روحت شاد

تهران- آستانه اشرفیه- شوشتر- همدان- تبریز

فعالیت هواداران مجاهدین در شهرها به‌مناسبت پرکشیدن مرجان هنرمند مقاومت